Ống in số đánh dấu dây

XUẤT XỨ: NHẬT BẢN
Liên hệ

BẢNG GIÁ ỐNG IN SỐ

I-BON - SINGAPORE

STT

MÃ SỐ

DIỄN GIẢI

KÍCH THƯỚC CÁP

M/CUỘN

ĐƠN GIÁ

1

MOT-2.0

ống in số đánh dấu dây D2.0

0.24 - 0.5mm2

200m

400.000

2

MOT-2.5

ống in số đánh dấu dây D2.5

0.5 - 0.75mm2

200m

450.000

3

MOT-3.0

ống in số đánh dấu dây D3.0

1mm2

200m

520.000

4

MOT-3.2

ống in số đánh dấu dây D3.2

1.5mm2

200m

520.000

5

MOT-3.5

ống in số đánh dấu dây D3.5

1.5mm2

200m

520.000

6

MOT-3.6

ống in số đánh dấu dây D3.6

1.5mm2

200m

540.000

7

MOT-4.0

ống in số đánh dấu dây D4.0

2.5mm2

200m

560.000

8

MOT-4.5

ống in số đánh dấu dây D4.5

4mm2

200m

620.000

9

MOT-5.0

ống in số đánh dấu dây D5.0

6mm2

200m

670.000

10

MOT-5.5

ống in số đánh dấu dây D5.5

6mm2

200m

720.000

11

MOT-6.0

ống in số đánh dấu dây D6.0

10mm2

200m

770.000

12

MOT-7.0

ống in số đánh dấu dây D7.0

16mm2

100m

610.000

13

MOT-8.0

ống in số đánh dấu dây D8.0

16mm2

100m

690.000

14

MOT-10.0

ống in số đánh dấu dây D10.0

25mm2

100m

830.000

Gọi để có giá tốt

Hà Nội: 0912473638 - 0904593638

Đà Nẵng: 0904593638 - 02439963638

TP.HCM: 0912473638 - 02439963638

Sản phẩm liên quan

 Ống in số đánh dấu dây